Happy Dolls Project - Volunteering to make Happy Dolls

Posted on 26/11/2010 | Tags: Happy dolls
Kid is happy with her new Happy Doll :)
จากวันเด็ก ปี 2553 ที่ทาง Happy Dolls Project (โครงการแฮปปี้ดอลล์) ได้เริ่มกิจกรรมรณรงค์ให้พี่ ๆ ร่วมกันซื้อตุ๊กตาให้น้อง ๆ ชาวเขาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในงานวันเด็ก จำนวน 50 ตัว โดยเริ่มต้นด้วยแนวความคิดที่ "เด็กทุกคน ก็คือ เด็ก" และคงฝันที่จะมีโอกาสได้รับของขวัญ รับตุ๊กตา ในวันของพวกเขา โครงการทำงานด้วยผู้เริ่มโครงการ และอาสาสมัครอีกหนึ่งคน ช่วยกันเย็บตุ๊กตาด้วยความรัก จำนวน 50 ตัว และได้รับการสนันสนุนจากเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่อยากจะเห็นวันเด็ก เป็นวันที่ผู้ใหญ่ "ที่วันหนึ่งเคยผ่านเวลาแห่งความเป็นเด็กนั้นมา" ได้มีโอกาสได้มอบความสุขให้อีกด้วย

วันเด็กปี 2554 กำลังจะเดินทางมาถึงในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม

จำนวนพื้นที่ที่มีความต้องการตุ๊กตา Happy Doll เพื่อไปมอบให้แก่เด็ก ๆ มีมากขึ้น จำนวนความต้องการตุ๊กตามีมากถึงเกือบ 300 ตัว โดยจะมอบให้กับเด็ก ๆ 3 พื้นที่ คือ

1. เด็กชาวเขาที่ยากจน ใน จ. เชียงราย
2. เด็กพม่าพลัดถิ่น ที่จำต้องอยู่ในเมืองไทย ในพื้นที่ จ. พังงา และ
3. รางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมงานวันเด็ก วัดญาณเวศกวัน จ. นครปฐม

Happy Dolls Project อยากจะมีส่วนร่วมเปิดข่ายการมอบความรัก จากมือผู้ใหญ่ สู่เด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาส โดยได้ประสานความร่วมมือกับ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) และเครือข่ายพุทธิกา จัดกิจกรรมอาสาทำตุ๊กตา Happy Dolls เพื่อมอบให้เด็ก ๆ ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ตามที่กำหนดข้างต้น ณ สวนโมกข์ กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 53 เวลา 12.00 -16.00 น.

Volunteer to make Happy Dolls


สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัคร สามารถติดต่อ หรือ ขอข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)
Thai Volunteer Service (TVS)
409 ซ. โรหิตสุข ถ. ประชาราษฏร์บำเพ็ญ
ห้วยขวาง กทม. 10320
02 - 6910437 - 9

--- เพียงเพราะเด็กทุกคน ก็แค่อยากมีตุ๊กตาสักตัว ---

โดยจำนวนตุ๊กตาดังกล่าวนี้เอง จะทำการจัดขายในราคา 190 บาท (จากราคาปกติ 250 บาท) ซึ่งรายได้นี้หลังจากหักต้นทุน จะนำไปเพื่อเป็นส่วนในการรณรงค์เพื่อสังคม ในด้านต่าง ๆ อีก

หมายเหตุ: Happy Dolls Project เป็นโครงการตุ๊กตาทำมือ เพื่อเป็นสื่อมอบความรักจากมือคนทำ ส่งต่อผ่านไปยังผู้รับ โดยรายได้จากการขายตุ๊กตา Happy Doll ส่วนหนึ่ง จะนำไปช่วยเหลือกิจกรรมสังคม กับองค์กรต่าง ๆ ในด้านต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษาเด็กชาวเขา เงินทุนสนับสนุนอาหารที่มีโภชนาการ เพื่อเด็กก่อนวัยเรียน ฯลฯ หรือมีส่วนในการมอบตุ๊กตา Happy Dolls เพื่อเป็นสื่อกับเด็ก ๆ ที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรัง และต้องพักรักษาตัวอยู่ใน รพ. เป็นเวลานาน

เวบ: www.happydollsproject.com

Share Happy Dolls!

bookmark at: Twitter bookmark at: Facebook bookmark at: MySpace bookmark at: Del.icio.us bookmark at: Digg bookmark at: Reddit bookmark at: Yahoo bookmark at: Google